Videoinštruktáže, návody

Záber z animovaného inštruktážneho videa pre Slovak Parcel Service z produkcie Shape Production

Atraktívna cesta ako vysvetliť zamestnancom firemné postupy práce.

Rovnako aj vaši klienti ocenia jasný návod použitia, či montáže vašich produktov. Pripravíme vám video, ktoré na vašu stranu dostane najväčších odporcov listovania v manuáloch.

Ide tiež o pútavé vizuálne doplnenie rôznych seminárov, školení o bezpečnosti a pod.

Potrebujete video?