Projekty

OŽIVENÉ PAMIATKY

Cieľom projektu Oživené pamiatky je, prostredníctvom pozitívnych príkladov obnovy kultúrnych pamiatok, motivovať ľudí k zodpovednému prístupu k nehnuteľnému, ale aj hnuteľnému kultúrnemu dedičstvu, lepšie pochopiť jeho hodnoty a formovať pozitívny vzťah k citlivému prístupu pri jeho obnove.

Viac o projekte

AUDIOVIZUÁLNE

Videopodcast | Rozhovory s filmovými a televíznimi tvorcami.

Viac o projekte