Projekt Oživené pamiatky

Slovensko je síce malá krajina, ale má nesmierne bohatú históriu a môže sa pýšiť tisíckami unikátnych kultúrnych pamiatok. Práve pamiatky rozprávajú o tom, kto ako národ či komunita sme a pomáhajú nám uchovávať našu históriu v čase aj priestore. Bohužiaľ, až ¼ pamiatok je vo veľmi zlom alebo dezolátnom stave. V niektorých prípadoch sú problémom vlastnícke vzťahy, inde peniaze, ale aj nechuť, či nezáujem. Našim projektom chceme šíriť osvetu hlavne v oblasti, kedy dochádza k ničeniu historických pamiatok ich nesprávnou rekonštrukciou.

Kultúrna neuvedomelosť

Každá pamiatka má svoje presné konštrukčné, technické a výtvarné riešenie, ktoré tvorí jej podstatu a hodnotu. Avšak dnes veľmi často sledujeme kultúrnu neuvedomelosť majiteľov historických nehnuteľností, ale aj bežných ľudí, ktorí pamiatkam nevenujú patričnú pozornosť. A to nielen nečinnosťou, kedy dochádza ku chátraniu až úplnému zániku pamiatky, ale aj nerešpektovaním správneho prístupu k rekonštrukcii historického objektu. Nejedného milovníka histórie a umenia zabolí srdce, keď vidí schátranú pamiatku, či plastové okná ako súčasť historickej budovy. A preto v túžbe šíriť osvetu v tejto oblasti, vznikol projekt Oživené pamiatky.

Oživené pamiatky

Úlohou projektu je rozvíjať poznanie laickej verejnosti v oblasti obnovy pamiatok a formovanie úcty k estetickým, ale aj umeleckým hodnotám historickej architektúry. Oživené pamiatky sú online projektom, ktorý funguje prostredníctvom webstránky www.ozivenepamiatky.sk. Jej obsahom sú krátke dokumentárne filmy o vzorne obnovených historických objektoch, ale aj o remeslách, ktoré úzko súvisia s rekonštrukciou pamiatok.

Otvárame dvere do problematiky

Séria filmov o remeslách sa snaží pootvoriť pomyselné dvere do problematiky pamiatkovej obnovy. Jej snahou je oboznámiť diváka s danou problematikou v základnej rovine. Jednotlivé filmy nie sú presným návodom, ale chcú byť inšpiračným zdrojom. Výber tém je pestrý. Murovanie z lomového kameňa, vápenné omietky, kamenné dlažby alebo šindľové strechy. Témy sú vyberané tak, aby si v nich každý našiel to, čo potenciálne rieši pri obnove svojho historického objektu. V každom filme účinkuje odborník na obnovu pamiatok, ktorý diváka sprevádza celým filmom. Ďalej kunsthistorička a remeselníci, ktorí priamo pred kamerou detailne predvedú každé remeslo.

Celoslovenský projekt

Projekt sa snaží byť celoslovenský a na základe toho vyberáme aj objekty. Divák sa oboznámi so zrekonštruovanou kaplnkou na kalvárii v Bratislave alebo s hospodárskou budovou hradu Uhrovec neďaleko Bánoviec nad Bebravou, až po zreštaurovanú štukovú výzdobu erbovej sály v kaštieli vo Finticiach na východnom Slovensku.

Našou snahou je vyberať menej známe objekty a ukázať tak aj skryté architektonické poklady Slovenska. Pre filmy vyberáme vždy vzorne obnovené objekty v spolupráci s odborným garantom projektu – PhDr. Matúšom Martinákom.

Jediný na Slovensku

Veľký potenciál projektu Oživené pamiatky sa ukrýva aj v jeho jedinečnosti. Snaží sa pomôcť lepšie pochopiť hodnoty nášho kultúrneho dedičstva a poukázať na správne postupy a vzornú obnovu slovenských pamiatok. A práve takýto projekt na Slovensku chýbal. Preto sme cítili veľkú potrebu šíriť osvetu práve v danej oblasti.

S tvorbou projektu sme začali už v roku 2019 pod realizačnou záštitou tímu SHAPE Production s.r.o. Po ujasnení celého dramaturgického konceptu a zabezpečenia finančných prostriedkov prostredníctvom Fondu na podporu umenia, sme jeho tvorbu naplno rozbehli v septembri 2020.

Vďaka skvelým ohlasom veríme, že táto práca má zmysel a dúfame, že projekt Oživené pamiatky pomôže mnohým lepšie pochopiť hodnoty kultúrneho dedičstva a formovať pozitívny vzťah k jeho správnej obnove. Pretože ako povedal Georg Gottfried Dehio: „Nekonzervujeme pamiatku, pretože je krásna, ale preto, že tvorí súčasť nášho národného bytia.“

0

Marek Kováč

kameraman